Glavom kroz zid

video_library 2 Videos 41 Views 0 Likes 0 Ratings


41 Views 0 Ratings Rate it

Pratimo životnu priču porodice koju prate događaji i gorki i slatki trenuci u vrijeme ustanka Mirze Kućek Džangalija pa do oslobađanja Horamšahra. Priča počinje kad Mirza Kućek Džangali u Gilanu proglasi republiku, i od tada počinje burna savremena historija  Irana, koju čine tri historijska perioda (dinastije Kadžara, Pahlavija i Islamska republika).

Otac porodice poznate kao “Irani” je drug Mirze Kućek Džangalija. Nakon pogibije Mirze, Irani s porodicom seli u Teheran i pokreće štampariju, te tako slijedi njegovu političku djelatnost.


41 Views 0 Ratings Rate it

00:00 Read time

00:00 Read time

%d bloggers like this: